Livsomställningsteorin  har visat sig mycket framgångsrik i arbetet med  rehabilitering av personer med dövblindhet samt med deras anhöriga. Den ger dig som professionell vägledning i när du ska erbjuda vad.

I fas 1 handlar det om att erbjuda information och fakta samt personligt stöd, i fas 2 och 3 handlar det mer om handfast insatser.  Det kan vara att introducera hjälpmedel, arbeta med nätverket (både det professionella och det privata), erbjuda möten med andra i samma situation samt fortsatt personligt stöd – här kan det med fördel ges i form av gruppinsatser och med utgångspunkt från de 10 teman som finns beskrivna som viktiga i livsomställningen för personer med dövblindhet.

Teorin finns kort beskriven här samt i boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. (Gullacksen, Göransson mfl 2011). En vägledning till att använda livsomställningen i arbetet med personer med dövblindhet har tagits fram; Att arbeta med livsomställningsprocessen – en vägledning ( Engh, Göransson mfl 2016). Den innehåller bland annat frågor att diskutera både med personen som har dövblindhet och med anhöriga. Båda böckerna kan laddas ner  eller beställa på Nkcdbs hemsida.

 

Skriv ut eller dela:
Print Friendly, PDF & Email