Aktiviteter i sensommartider

Så går sommaren mot sitt slut. Ett fint sommarminne är FSDBs familjevecka i Leksand. Där träffade jag 16 trevliga familjer i vilka någon av de vuxna familjemedlemmarna har dövblindhet. Återigen fick jag bekräftat hur otroligt värdefullt det är att få träffas, utbyta erfarenheter, stötta varandra men också skratta, leka och ha roligt tillsammans. Den egna gruppens styrka går inte att mäta….

I augusti har vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor också hunnit med att ha en temadag om dövblindhet i Örebro och att ha slutseminarium på vårt Arvsfondsprojekt. Projektet har gått ut på att bygga upp grundkurser om dövblindhet och de ingår numera som en del av NKCdbs ordinarie utbud. Barbro Westerholm, ledamot i Riksdagen och Socialutskottet, deltog på seminariet och gav oss en bild av de aktuella handikappolitiska frågorna. Man får buga sig för hennes långa erfarenhet och stora engagemang för utsatta grupper i samhället!

Den 9 augusti kom ett pressmeddelande från Socialdepartementet att man har beslutat att låta Socialstyrelsen upphandla Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. I pressmeddelandet står det också att Regeringen anser att den verksamhet som vi bedriver har visat goda resultat och man vill därför utveckla och förstärka verksamheten. Vad det här beslutet innebär i praktiken vet jag inget om i dagsläget. Det enda vi kan göra nu är att hoppas och kämpa för att dövblindområdet i Sverige får tillräckligt med resurser och kan få fortsätta att utvecklas. Målet måste vara att barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet i så hög grad det är möjligt ska kunna kommunicera med sin omgivning, ta del av information, leva ett självständigt och aktivt liv och känna delaktighet – grundläggande rättigheter för alla medborgare. Att jobba för att det målet ska kunna uppnås är den högst prioriterade uppgiften för NKCdb i höst och framöver!

Läs beslutet i sin helhet >>