Ansökan till Mo Gårds Forskningsfond (MoFoF)

Bidrag ur Mo Gårds Forskningsfond (MoFoF) ges till forsknings- och utvecklingsarbete som är relevant för Mo Gårds verksamhet och olika brukarkategorier.

Mo Gård vänder sig till personer som kommunicerar på teckenspråk eller som använder alternativa kommunikationsformer/tekniska hjälpmedel på grund av dövhet, hörselskada, dövblindhet eller språkstörning. Dessutom förekommer ytterligare funktionsnedsättningar såsom kognitiva, psykiatriska eller psykosociala.

Enbart projekt som bygger på samarbete mellan ett universitet/högskola och Mo Gård finansieras. Tvärvetenskapliga projekt prioriteras.

Ges normalt som ett engångsbelopp med högst 300 000 kr.

Sista ansökningsdag är 1:a december, 2014.

Läs mer om hur man ansöker >>