Åsbackaskolan slås ihop med Birgittaskolan i Örebro 2014

Det formella beslutet väntas i slutet av september. Skolan har i dag 95 anställda, de flesta är Gnestabor. Eleverna kommer från hela landet. Elevantalet har sjunkit dramatiskt de senaste åren och hösten 2014 beräknas bara 14 elever gå på skolan.
Med så få elever får vi andra krav på oss som skola. Vi måste garantera att våra elever får en fortsatt kvalitativ och bra pedagogisk miljö, säger Anders Nordin, avdelningschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten som driver skolan.
Åsbackaskolan tar emot dövblinda och hörselskadade barn med utvecklingsstörning.
Eleverna kommer från hela landet.

http://www.sn.se/nyheter/gnesta/1.1472401