David Brown fick pris

För sitt livslånga arbete med Charge har den brittiske specialpedagogen David Brown med Deafblind Internationals belönats med utmärkelsen Life time award. David Brown arbetar vid California Deafblind Services och är en efterfrågad internationell föreläsare, inte minst för sitt sätt att förklara intelligensen bakom beteenden som vid en första anblick ter sig ytterst märkliga. Tidigare i år deltog han i den svenska

Charge-konferensen som ni kan läsa mer om här >>