Direktlänk till TV-program om CHARGE

Konferensen om CHARGE syndrom som hölls i Stockholm i mars filmades av UR och visas i TV (Kunskapskanalen) den 4:e och 5:e maj. Missa inte dessa väldigt informativa föreläsningar och sprid gärna informationen vidare. Länk till programmen >>>

Lördag 4 maj

10.00–10.50 Född med CHARGE-syndrom: Om genetik

Det ovanliga medfödda syndromet CHARGE beror på en mutation i personens gen. Lisbeth Tranebjaerg professor i medicinsk genetik och genetisk audiologi går igenom mutationen och förklarar vad som sker genetiskt. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.

10.50–16.00 Född med CHARGE-syndrom: Om att lära sig

Personer med CHARGE-syndrom har ofta beteendemässiga särdrag som omgivningen kan ha svårt att förstå. Många gånger tror folk att personer med CHARGE-syndrom är utvecklingsstörda. Men så är det sällan. David Brown är specialpedagog och har fokuserat sitt arbete på att hjälpa barn och unga med CHARGE-syndrom. Han förklarar deras beteende och visar konkreta metoder som man kan använda när man jobbar med eller har ett barn med CHARGE-syndrom. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.

Söndag 5 maj

10.00–11.00 Född med CHARGE-syndrom: Beteende och förståelse

Hur ställer man diagnoser på personer med CHARGE-syndrom? Neuropsykologen Jude Nicholas går igenom hur hjärnan påverkas av sjukdomen och hur man kan hitta nyckeln till att förstå personer med CHARGE syndrom. Han menar att man idag använder instrument som inte fungerar. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Förbundet Sveriges dövblinda och Stockholms läns landsting.