En vecka i teknikens tecken!

Förra veckan gick i teknikens tecken. På NKCdb hade vi en föreläsning i Sociala medier. Vi skulle starta upp vår Facebooksida och tyckte att vi behövde lite mer information innan vi kunde köra igång. Det är på nätet många hämtar sin information idag men det är också på nätet som mycket av det sociala ungänget och kommunikationen sker. På NKCdb vill vi att vår Facebooksida blir en mötesplats där professionella, brukare, anhöriga, forskare och andra som vill diskutera dövblindfrågor kan mötas. Diskussioner över gränserna ger oss nya kunskaper och öppnar för nya möjligheter.

Så välkommen och möt oss och andra på Facebook!

Som vi vet har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor fått i uppdrag av Socialdepartementet att tillsammans med FSDB utveckla en nationell resurs och ta fram riktlinjer kring information och kommunikation inom dövblindområdet, med särskilt fokus på modern teknik. Det känns som att det är mycket på gång inom det här området just nu och att vi behöver kraftsamla för att samordna oss och bli så effektiva som möjligt. PTS har i veckan presenterat vinnarna i innovationstävlingen ”Underlätta vardagen för personer med dövblindhet”, HI har ett regeringsuppdrag kring konsumentteknik och FSDBs IT-grupp arbetar mycket aktivt och målmedvetet med att testa olika IT-baserade hjälpmedel. Förra veckan var Klas och jag på Post- och Telestyrelsen och träffade Hjälpmedelsinstitutet och en representant för syn- och hörselvårdscheferna i Sverige. Nu kraftsamlar vi med nationella resurser men ytterst är det landstingen som har rehabiliteringsansvaret. I torsdags träffade jag hörselvårdscheferna i Sverige för att diskutera bland annat IKT (informations- och kommunikationsteknologi) och dövblindhet. De uttrycker att det är problem med förskrivning av och utbildning i IT-baserade hjälpmedel till personer med dövblindhet runtom i landstingen. Det är svårt för varje enskilt landsting hålla sig på topp inom det här området och tillsammans ska vi försöka hitta en strategi för hur NKCdb ska kunna vara en resurs för landstingen i den här frågan framöver. Ett väldigt bra möte med mycket viktig grupp.

Referat och bilder från Post- och Telestyrelsens (PTS) prisutdelning kan du läsa här.