Engagemang och kunskap

Novembermörkret har sänkt sig över Sverige men på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har vi inte kunnat märka av någon sänkt energinivå ännu. Det har varit en intensiv höst och det känns väldigt roligt att det finns ett så stort engagemang kring dövblindfrågor runtom i landet. Ett engagemang och en kunskap som bara tycks växa.

Våra nationella dagar om dövblindhet lockade 110 deltagare och vår konferens om IKT och dövblindhet förra veckan drog 85 deltagare. Utöver det har vi haft ett välbesökt seminarium i Örebro kring socialhaptisk kommunikation, kurser i Stockholm och Lund om juridik och dövblindhet, grundkurs i Söderhamn kring medfödd dövblindhet, specialkurs till Arbetsförmedlingen i Sundbyberg, Göteborg och Örebro och en massa andra aktiviteter.

Vi har träffat barn och ungdomar med dövblindhet, föräldragrupper och haft ett antal referensgrupper, både kring IKT och kring vårt arbete med att ta fram en vägledning för habilitering och rehabilitering. Inte minst har vi har varit flitiga med att publicera artiklar på hemsidan bland annat har en artikelserie om Ushers syndrom har tagit form. Mer att läsa kommer, så glöm inte att kolla regelbundet.

Intresset har varit mycket stort i hela landet och våra aktiviteter har varit välbesökta. Alla utvärderingar pekar på att vi genomför vårt arbete på ett bra sätt, vilket är fantastiskt inspirerande för oss. TACK ALLA ni som varit med och genomfört och medverkat till detta!