ENKÄT 2013

Nu har det snart gått ett år sedan vi fick det nya uppdraget från Socialstyrelsen att fortsätta driva Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor.

För vår årliga redovisning till Socialstyrelsen skulle det vara värdefullt att få en återkoppling från dig/din verksamhet, oavsett om du har varit i kontakt med oss eller ej.

Därför ber vi dig om att svara på denna korta enkät, senast den 18 december. Det tar cirka två minuter. Om du deltagit i våra olika aktiviteter kan det hända att du får fler än ett mail. Då ber vi dig bortse från detta och endast fylla i en enkät.

Du får gärna vidarefordra detta mail till dina kollegor eller andra som du tror har kännedom om vår verksamhet.

Klicka här för att gå till enkäten

Du besvarar enkäten anonymt, men du kan välja att ta del i utlottningen av fem planscher om socialhaptisk kommunikation genom att skriva in din e-postadress (se enkäten).

Dina svar är värdefulla för oss.

TACK på förhand!

Lena Göransson, verksamhetschef