Enkät om tekniska hjälpmedel

Klicka på bilden ovenför för att få information samt beskrivning av enkäten på teckenspråk
Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor är mycket intresserad av att höra om erfarenheter med tekniska hjälpmedel hos personer med dövblindhet.
Därför har vi gjort en enkät med en rad frågor. Svaren är helt anonyma och ska användas till att planera vår insats om informations- och kommunikationsteknik och tekniska hjälpmedel.
Information om enkäten samt enkäten själv har blivit skickat till alla medlemmer av FSDB, DBU och FSDB:s föräldraråd. Vi är intresserade av att höra från alla personer med dövblindhet i Sverige, så om inte du har modtagit länk till enkäten kan du använda denna länk:
Vi ber att få dina svar senast den 1/12 – men mycket gärna innan.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta projektledare Ole Mortensen på ole.mortensen@nkcdb.se eller telefon/sms 076 317 31 52.