Erfarenheter av att läsa nyheter med iPhone och punktskriftsdisplay

I denna rapport beskrivs hur iPhoneprojektet i Stockholms län under tiden juli – december 2012 genomfördes och utbildade personer med dövblindhet i att kunna läsa nyheter via iPhone och punkdisplay.

Projektet kunde genomföras tack vare ett nära samarbete mellan Förbundet Sveriges Dövblinda i Stockholm & Gotlands län (FSDB Sthlm) och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) ihop med Dövblindteamet i Stockholms län (Dövblindteamet Sthlm).

Rapportens innehåll är en övergripande redogörelse av projektet.

 

Länk till rapporten>>

Läs slutrapporten i sin helhet i word-format >>