Finns det teknik så att man kan vara åskådare på en ishockeymatch?

Denna fråga är helt beroende på vilken typ av syn- och hörselnedsättning personen har.

Ibland arrangerar personer med svår synnedsättning själv syntolkning av hockey-matcher, och har man förmåga att ta till sig talad information kan denna underlättas med en slinga så att man slipper allt kringljud.

Har man ett litet, men skarpt, synfält kan en mindre skärm med matchbilder underlätta, eller att titta på jumbotronen (”storskärmen”) istället för direkt på rinken. Har du vissa synrester, men istället dålig synskärpa blir naturligtvis upplevelsen större om du kan sitta nära rinken.

Mänsklig tolkning

Saknar personen helt syn- och hörselrester måste matchen beskrivas på det kommunikationssätt som passar dig bäst – troligen via taktilt teckenspråk i kombination med annan taktil kommunikation, som t.ex. socialhaptisk kommunikation (www.kortlink.dk/hhpb). Till detta finns inga automatiska tekniska hjälpmedel, utan det bygger på en mänsklig tolkning.

Självklart kan man ha tekniska hjälpmedel för att förbereda en taktil karta/rum där man har markerat de viktiga positionerna på en ishockeyplan som röda och blå linjer, mållinjer, tekningspositioner och även själva målen. Är man punktläsare kan man ha teknik till hjälp för att direkt överföra text till punktskrift och skriva vad som händer på plan.

Men oavsett vilket tror jag det framför allt behövs en lång tid av instudering för att lära sig vad olika spelare ska ha för beteckning och hur man ska beskriva spelet. Troligen måste tolkningen nästan helt koncentrera sig på vad det är som händer runt pucken.

Måste anpassa efter förutsättningarna

Man kan till exempel tillverka en puck som man lätt kan flytta på den taktila kartan. Då kan personen sedan tillsammans följa puckens förflyttningar över spelplanen. Om möjligt kan någon samtidigt förmedla vem det är som gör vad runt omkring pucken. Men inget av detta finns som ett färdigt koncept, utan det måste vara något där personen är med och anpassar det efter sina förutsättningar.

Ska det ske direkt under matchens gång kommer det med nödvändighet att bli en mycket begränsad information jämfört med den man fått om man har full syn och full hörsel. Men förhoppningsvis kan det också bli en upplevelse!

Ett exempel på hur man kan tolka en fotbollsmatch på tv kan du se här (www.kortlink.dk/hhpa).