Flyttlasset har gått!

Nu är det semestertider men på NKCdb har det varit en intensiv tid med flytt av kontor, planeringsdagar, färdigställande av material kring socialhaptisk kommunikation och en hel del annat. Vi har flyttat från Kungsgatan i Norrköping till Kungsgatan i Lund (2C). Ett gammalt hus från 1800-talet alldeles bakom domkyrkan. Mycket som ska fixas, smått som stort. Men utsikten är fantastisk! Från de stora fönstren i grupprummet har vi utsikt över Domkyrkan med sina 1000 år gamla grå stenar. Det tar bara några minuter att promenera från tåg och bussar, så vi hoppas på besök.

I juni hade vi ett par givande planeringsdagar då vi drog upp riktlinjerna för framtiden. Bra och kreativa diskussioner med fantastiskt engagerade medarbetare. Det känns väldigt hoppfullt inför framtiden. Jag känner också att det finns ett stort engagemang runtom i Sverige när det gäller dövblindfrågorna. Vi är väl medvetna om att dessa frågor inte tillhör landstingens huvudfrågor, då personer med dövblindhet utgör en förhållandevis liten grupp. Men ändå kan vi ana ett stort engagemang. Jag tror att t ex vårt arbete med att ta fram riktlinjer för habilitering och rehabilitering kan vara en draghjälp när det gäller riktlinjer och kunskapsbaserade insatser även till andra mycket större brukargrupper, som personer med synnedsättning eller hörselnedsättning. Här kan dövblindarbetet bli en modell som kan användas även i andra sammanhang och då finns det mycket att vinna. Jag vill därför slå ett slag för vårt arbetsseminarium kring riktlinjer i Stockholm den 23-24 oktober. Vi hoppas att dagarna blir välbesökta och att vi kan ta ett steg i rätt riktning när det gäller arbetet med att säkra att de insatser vi erbjuder brukare runtom i landet, verkligen är de mest effektiva och bästa. För att kunna komma fram till det, behöver vi era erfarenheter ute i landet. Ju större och bredare uppslutning vi kan få kring de här frågorna desto större är möjligheterna för oss att göra ett jobb som matchar brukarnas individuella behov.

I september kommer vi att genomföra en ny grundkurs, den här gången i Umeå. Glädjande nog blir det full kurs den här gången också. Tillsammans med Nordens välfärdscenter kommer vi också att hålla en grundkurs på Island. Det är ett exempel på det viktiga nordiska samarbetet inom dövblindområdet, som vi hoppas kommer att fortsätta i olika former. Dövblindområdet är inte så stort och när det handlar om en specifik fråga, en metod, ett utvecklingsområde ed. så behövs Norden som underlag för att det ska kunna ske en positiv utveckling.

Till hösten kommer vi att ta nästa steg i utvecklingen av vår hemsida. Har du synpunkter på innehåll, upplägg, tillgänglighet eller något annat, så tar vi tacksamt emot synpunkter. Men än är det inte höst!

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!