Förståelse

Vad betyder förståelse?  Vi som människor kan bara förstå om saker och ting sätts in i ett sammanhang. Vi strävar alltid efter att se helheten, och vi kan endast förstå varandra om vi har förförståelse som är baserat på tidigare erfarenheter. Visst låter det logiskt?

Har du känt dig missförstådd?  Du känner att du är ensam i världen om dina tankar, erfarenheter och eventuellt din dövblindhet. Dessa känslor kan man känna i vår stressiga, bullriga och giriga värld.

Jag kan känna mig accepterad utav omgivningen, att jag får vara den jag är ibland. Men jag känner mig inte alltid förstådd, om jag t.ex. påpekar att det inte är tillräckligt med belysning, det är för mycket ljud, jag är trött efter jobbet etc. Då kan jag uppleva att jag får kalla handen ibland, att du kan väl försöka, man vet ju aldrig förrän man har provat? Jag förstår att du inte ser eller kommer höra så bra, men nu är det ju XX födelsedag och ni ses ju inte så ofta.

Detta kallas att skapa skuldkänslor, och det kan jag säga är aldrig roligt att få bära på. Men skuldkänslor skapas lätt utav brist på förståelse.

Om man lever som ensam dövblind i en familj, då är det lätt att känna sig frusterad. Speciellt om man är barn eller ungdom med dövblindhet. Det är svårt att sätta ord på det man känner och upplever i olika situationer. Och man har inte hittat sig själv, kanske man inte har accepterat sin diagnos, då är det svårt att få förståelse ifrån sin omgivning.

När jag fick möjligheten att träffa andra barn och ungdomar med dövblindhet genom DBU, så kände jag att jag hittade en plats där det fanns mer förståelse, empati, acceptans och lyhördhet än någon annanstans i världen. Detta vill jag att även andra barn och ungdomar med dövblindhet ska få möjligheten att uppleva. Att få känna jag är inte ensam, jag blir förstådd och accepterad för den jag är och alla har problem i sin vardag med förståelse, kommunikation och dylikt.

Jag accepterar dig som du är, Jag försöker förstå dig utifrån mina egna tidigare erfarenheter. Det finns en devis som heter Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad. Försök att se saker och ting ifrån ett annat perspektiv emellanåt. Lyssna aktivt på vad personen som vill bli förstådd verkligen säger. Istället för att komma med förutfattade meningar om hur det har varit och brukar vara.

Mer förståelse till folket! Mer acceptans från samhället! Mer empati från politikerna!