Forum Vision 2012 – Tema Dövblindhet i ett livsperspektiv

I mitten av september höll Forum Vision sin årliga konferens på Pedagogen i Göteborg med närmare 100 deltagare. Forum Vision är en ideell förening som verkar tvärfackligt med syfte att stimulera och initiera forskning och utveckling inom området syn och synnedsättning. Föreningens årliga konferens hade i år temat Dövblindhet i ett livsperspektiv och gick av stapeln 13-14 september. Deltagarna fick ta del av många intressanta presentationer under dessa två dagar av såväl professionella som brukare:

Professor Claes Möller talade bland annat om dövblindsyndromet Usher.
Lisa Hoflin-Bodebeck, chef för Dövblindteamet i Västra Götaland, berättade om deras verksamhet tillsammans med medarbetarna Kent Hedesström och Eglé Öhman.

Eglé Öhman

Monika Steorn

Monika Steorn, diakon och psykoterapeut och tillika ordförande för Stiftelsen Mo Gård, berättade om sin livsresa med dövblindhet. Monika varvade sina personliga erfarenheter med olika relevanta teoretiska perspektiv.

 

                                                                                           Om Dövblindhetur brukarperspektiv berättade Margareta Wadlin och Ulrika Myhr – och om sina erfarenheter att leva med Usher syndrom.
De berättade både som brukare och egna företagare
som Kan och Vågar!


Parivash Ranjbar presenterade flera av sina forskningsprojekt bla Monitor – Vibratorhjälpmedel för omgivningsperception.

Deltagarna fick även ta del av en mycket tankvärd teaterföreställning ”Jag är fan inte duktig”, framförd av Teatergruppen med Eva Rydmark, skådespelare som själv har dövblindhet.

Kerstin Möller gjorde en mycket intressant presentation om ICF- vad och varför!

Inger Jonasson berättade om Vuxna dövblindblivna personers upplevelser av delaktighet och

Socialkonsulent Bengt Johansson informerade om ”Arbetsförmedlingens uppdrag för personer med dövblindhet.”

Projektet Fördjupad psykologisk arbetsplatsanpassning presenterades av
John Hedlund och Johan Alnesten, båda leg psykolog

Vi tackar Föreningen för 2 dagar med intressanta föreläsningar och ett väl genomfört program!

Mer detaljerad information med dokumentering kommer inom kort på Forum Visions hemsida, så håll koll!

Till Forum Visions hemsida >> http://www.forumvision.org