FoU-bloggen

Jag heter Moa Wahlqvist och är den som skall hålla i trådarna för forskarbloggen. Jag arbetar som doktorand vid Institutet för Handikappvetenskap (IHV) som är ett samarbete mellan Örebro Universitet och Linköpings Universitet även högskolan i Halmstad och Jönköpings Universitet är delar av IHV. Jag är också med i en forskarskola kring hörsel och dövhet som heter HEAD.

Min yrkes- och utbildningsbakgrund har jag inom socialpedagogik och jag har under flera år arbetat inom det sociala fältet på olika sätt, den gemensamma nämnaren har dock alltid varit funktionshinder.

2009 började jag som doktorand i ett forskningsprojekt som handlar om personer med Usher syndrom och psykosocial hälsa. Man var intresserad av att beskriva och få mer kunskap kring dels hur hälsan hos personer med Usher syndrom såg ut samt undersöka om det fanns möjlighet att identifiera faktorer som främjar hälsa.

Just nu håller jag på och gör klart min första artikel som är en beskrivning av fysisk och psykisk hälsa hos personer som har Usher syndrom typ II. Personer med Usher syndrom typ II har svarat på en enkät med ca 70 frågor som handlar om hälsa på olika sätt, fysisk, psykisk och socialt. Enkäten kommer från Folkhälsoinstitutet och besvarades 2008.

Forskarbloggen kommer att innehålla inlägg från mig och mina doktorandkollegor, Berit Rönnåsen, Cecilia Henricson och Hans-Erik Frölander. Den kan handla om både stort och smått, allt från intressanta konferenser som vi deltagit i till frågor som kan uppstå i vår forskning. Presentationer av de övriga forskningsprojekten kommer på bloggen framöver.

Vi vill gärna skapa en dialog med er som läser vår blogg, så tveka inte att fråga oss, så ska vi svara efter bästa förmåga.