Finns Söderlunds elektroniska taktila system för kommunikation kvar?

Gustaf Söderlund blev döv som 8-årig och hans metod när han pratade med andra var att lägga handen på skuldran och tummen på nyckelbenet på den andre som stöd för munavläsning. Han jobbade sedan med pedagog Gunilla Öhngren och hörselingenjör Jan Norstrand om att utveckla metoden teknologisk och ta fram en prototyp på en vibrator som skulle fylla samma funktion.

Tactilator

Hjälpmedlet fick namnet Tactilator och bestod av en strupmikrofon (som bärs av den som talar) med en sändare som överförde ljudsignalerna till en mottagare/vibrator som den hörselskadade har i handen. Detta var tänkt att användas för vuxendöva personer. Senare fick Söderlund tillsammans med Geoff Plant (Australien) och David Franklin (USA) medel till att utveckla produktet kommersiellt.

Läs Söderlunds egen historia om framtagningen här (på engelska) (www.kortlink.dk/hhp8).

Läs artikel av Gunilla Öhngren om Tactilator här (på engelska) (pdf) (www.kortlink.dk/hhp5).

Samma princip – att omvandla ljud till vibration som överförs via vibratorer eller elektroder på t.ex. fingrarna eller armen – sågs i en rad andra produkter på 1980- och 1990-talet som t.ex. TickleTalker och Tactaid (från samma företag som producerade Tactilator).

Läs mer om TickleTalker och Tactaid här (pdf) (www.kortlink.dk/hhp6).

Tekniken mer eller mindre i glömska – men…

Inom dåvarande Malmöhus läns landsting provade hörselpedagog Kerstin Björklund i mitten av 1980-talet ut ett antal vibratorer. Hon tog också fram ett metodmaterial. Så småningom började vuxendöva personer få Cochlea implantat och då föll den här tekniken mer eller mindre i glömska. Då blev istället implantatet och det auditiva stöd man fick av det ett bättre komplement till munavläsningen.

Tactilator finns så vitt vi vet inte att köpa mera.

I dag används principen ”ljud till vibration” i svenska Pariceptions Monitor med en handledsburen vibrator (www.pariception.se/monitor) och i amerikanska David Eaglemans VEST, som är en kroppsburen väst med ett antal vibratorer på ryggen. Se Eaglemans presentation av VEST här (www.kortlink.dk/hhp9). Föreläsningen är på engelska, men du kan välja svensk undertext i inställningar – kugghjulet – i nedra högra hörn.