FSDB familjehelg

Jag har tack vare mitt jobb som ungdomskonsulent fått delta i projektet ”Verktyg för bättre hälsa” som FSDB föräldraråd driver. Projektet ska syfta till ökad kunskap om hur en familj som har barn med dövblindhet ska kunna hantera sin livssituation med många myndighetskontakter, sitt heltidsjobb och familjeliv.

15 familjer samlades  på Vildmarkshotellet i Kolmården sista helgen i januari. Och vi var 7 st. ungdomar som representerade DBU. Sex av ungdomarna jobbar som barn/ungdomsledare för tre olika barn/ungdomsgrupper och jag själv deltog i föräldrarnas pass med olika föreläsningar.

De fick bl.a. lyssna på Lars Åke Hägglund, fysioterapeut som delgav många kloka saker och en hel del övningar där man kan hantera och även sänka sin stressnivå.

Nästa helg blir den 1 – 3 maj på Bohusgården, Uddevalla

Platserna är reserverade för nya familjer som har barn med dövblindhet

DBU finns representerat i projektets styrgrupp, där Teresia Lindberg och Daniel Olsson är behjälpliga att planera familjehelger och även annat viktigt tillhörande projektet.