GLAD PÅSK!!!

Jag är glad att kunna presentera ytterligare en ny medarbetare, Ole Mortensen, känd för många av er. Närmast har han arbetat på CFD i Danmark. Nu har vi fått ”låna” Ole under ett år och han kommer att leda arbetet med IKT – teknik och tjänster för information och kommunikation. IKT är ett mycket angeläget område för personer med dövblindhet och därför det är fantastiskt att ha Ole hos oss. Kontaktuppgifter till Ole och oss andra finner du under Kontakt >>

Vi har just inlett en artikelserie om Ushers syndrom. Tre intressanta artiklar finns publicerade här på hemsidan och fler är på gång. Lär dig mer om Usher och sprid gärna artiklarna till brukare, anhöriga, arbetskamrater och andra. Du hittar artiklarna här >>

I veckan lanserade Nordens välfärdscenter en distansutbildning som handlar om att leva med en kombinerad syn- och hörselnedsättning på äldre dar. Utbildningen vänder sig framför allt till personal inom vård och äldreomsorg och för närvarande pågår provutbildningar. Om du eller någon på din arbetsplats är intresserad av att delta i en provutbildning finns det mer information samt anmälningsblankett på NVCs hemsida >>

Engagemanget och intresset för dövblindfrågor runtom i landet är stort. Under veckan som gått arrangerade vi en mycket givande diskussionsdag för landstingens kontaktpersoner för dövblindfrågor. Vi diskuterade bland annat kontaktpersonernas roll och funktion och hur vi på bästa sätt kan vara ett stöd till dem. Mer information om dagen kommer så småningom ut här på hemsidan.

Nu finns anmälningsblanketter ute till årets nationella dagar om dövblindhet samt till våra juridikseminarier som vi erbjuder runtom i landet i höst. Till sist önskar jag…

 

…en riktigt GLAD PÅSK!!!