God fortsättning till er alla och hoppas att jul- och nyårshelgerna har varit en lagom blandning av gemenskap och tid för vila

Själv har jag laddat batterierna och planerat vårens arbete. Den första artikeln börjar äntligen närma sig språkgranskning och sedan skall den skickas in till en vetenskaplig tidskrift. Processen att publicera sig i forskningssammanhang är lång och snårig för en doktorand som håller på och lär sig, men kanske blir det lättare till nästa artikel. Planerna för de fortsatta artiklarna har börjat ta form och förhoppningsvis kommer jag att ha ett par utkast till detta när sommaren närmar sig.

Jag skall skriva en så kallad sammanläggningsavhandling, vilket innebär att jag skall ha minst två vetenskapliga artiklar godkända och publicerade i någon vetenskaplig tidskrift, sedan skall man ha två artiklar som är på gång. Utöver detta skriver man en ramberättelse som ger sammanhang för artiklarna och även utvecklar resonemang, teoridelar och diskussion. På ett ungefär i alla fall. Ibland när jag sitter vid min dator och stirrar på skärmen och den text som förhoppningsvis växer fram så förstår jag inte hur jag skall kunna genomföra detta men på något sätt kommer det att gå.

Området är oerhört viktigt och att förhoppningsvis kunna göra en skillnad både för att fylla en kunskapslucka och bidra till att personer med dövblindhet kan känna igen sig i det som jag försöker beskriva utifrån besvarade enkäter som finns i databasen kring Usher syndrom är angeläget på många sätt.

cecilia_henricsonDenna gång skall doktorand Cecilia Henricson presentera det forskningsprojekt som hon arbetar med: Språkliga och kognitiva färdigheter och Usher syndrom.

Syftet är att hos barn med USH1 och cochleaimplantat undersöka specifika aspekter av kognition kopplade till talspråk och minne. Cochleaimplantat (CI) är ett tekniskt hjälpmedel som (efter operation) kan ge tillgänglighet till ljud (tal och andra) i omgivningen.

Resultat så här långt är att det finns skillnader i de kognitiva förmågorna kopplade till språk mellan barn med USH1 och CI och andra döva barn med CI. Barnen med USH1 verkar ha mer utvecklad fonologisk förmåga i förhållande till andra barn med CI
Slutsatsen som vi har dragit så här långt är det verkar finnas skilda grupper av CI-användare med olika behov och förutsättningar i rehabilitering och skola.

Usher syndrom i den fortsatta forskningen: Vi behöver veta mer!