Hur kan min brukare fä hjälp till självständigt kunna åka tåg mer än vardagspendling?

Saknar tyvärr väldigt mycket information om brukaren, så det är svårt att svara något konkret. Vet inte ens vilka problem hen har idag. Men vi ska försöka lämna lite tips som underlättar för en del:

Första steget är normalt att ta sig till stationen och kunna lösa en biljett. Om personen redan dagspendlar utgår jag från att detta är något hon redan hanterar på något sätt. Annars kan redan detta vara ett oöverstigligt hinder för en del personer och på vissa platser. Det finns tekniska hjälpmedel i form av olika varianter av navigeringshjälp med GPS, om de är relevanta beror både på hur mycket synrester och hur mycket hörselrester man har, och självklart på personens egen erfarenhet, kunskap och förmågor.

Att köpa biljett kan göras på olika sätt, beroende på vem som kör tågen. Detta är i sig ett problem, att man måste veta vem som trafikerar den sträcka man vill åka, men vet man det har de flesta någon form av lösning genom att betala med mobiltelefonen, antingen via app eller sms. Själva biljettautomaterna på stationerna är för det mesta tämligen otillgängliga för personer med grava syn- och hörselnedsättningar.

Vilket spår – och var?

Nästa steg är att veta på vilket spår tåget kommer in på och kunna ta sig till det spåret. Här finns många olika appar till smarta mobiler som ger möjlighet att både se när tågen går och från vilket spår. De mest använda är nog Tågtavlan och Tåg (som jag själv tycker är enklast). För att planera resan kan man använda ResRobot och de olika tågbolagens egna appar. Vilken som är bäst för just din brukare beror både på vilken syn, vilken hörsel och vilka hjälpmedel hon har, samt delvis vart i Sverige hon vill kunna resa.

Ett tips är att det är Trafikverket som alltid (förhoppningsvis) har den mest uppdaterade informationen, och de har också alla tåg oavsett vilket bolag som kör dem. Man kan alltid få aktuell information via trafikverkets webbadress för mobil (www.trafikverket.se/mobil).

Tack vare att det är en webbsida kan man nå den från alla datorer, surfplattor och smarta mobiler. När man kommer in på denna sida kan man söka upp och sedan lägga till favoritstationer, och därefter sätta en av favoritstationerna som förval. Här kan man också följa ett visst tågnummer, men det är troligen mer användbart för vardagspendlingen än för enstaka resor.

Tillgänglighetsprojekt

Hur man hittar fram till spåret är naturligtvis olika på olika stationer, men det kan vara bra att veta att det pågår ett projekt att göra alla stationer i Sverige tillgängliga och med en gemensam standard. Ledstråk, information i punktskrift mm ska alltså finnas och kunna kännas igen även när man kommer till en ny station. Det ger en möjlighet att lära sig hitta på nya stationer, men det innebär naturligtvis inte att man spontant kan hitta rätt om man är gravt syn- och hörselskadad och aldrig varit på just den stationen innan. Är du nyfiken på vilka stationer som redan är anpassade, och hur, hittar du projektets hemsida (www.trafikverket.se/stationerforalla).

Om man planerar resan i tid finns det också för det mesta möjlighet att beställa ledsagning. Läs mera om detta på www.stationsledsagning.se.

Det sista steget är att hitta från stationen till sitt mål, och även detta kan för många vara ett ännu mera oöverstigligt hinder än att ta sig från hemmet till stationen i hemorten.

Detta svar blev en blandning av teknik, information och metoder. Kanske var det något helt annat du frågade efter – återkom gärna med lite tydligare beskrivning av konkreta problem så hoppas vi kunna ge ett bättre svar.