Hur tänker ni om appar till personer med dövblindhet?

Det finns flera miljoner appar till smarta mobiltelefoner och läsplattor. Nu finns även appar till klockor, datorer och tv apparater. Generellt finns det många appar som kan passa personer med dövblindhet. Men beroende på personens egna önskemål och förutsättningar kring att använda syn och hörsel fungerar apparna olika bra.

Det finns många faktorer som påverkar tillgängligheten och det kan ofta behövas mycket utbildning och träning i hur man använder appen. Tyvärr är det långt ifrån alla appar som håller bra tillgänglighet för exempelvis punktläsare.

Hur skall man då hitta olika appar som passar olika behov? Det är alltid bra att prata med vänner och kollegor med liknande behov om vad de använder för appar. Ibland ger brukarorganisationer tips på testade appar. Eller om habiliteringsverksamheter på hemorten ger råd o stöd kring appar.

Android eller IOS?

Rent tekniskt får man annars till en början se vilket operativsystem som används. Är det exempelvis Android eller IOS? Många personer i behov av punktskrift eller talsyntes använder Apples IOS produkter via telefonen iPhone eller läsplattan iPad.

Dessa enheter har hjälpmedelsfunktioner redan inbyggda och är samlat under namnet ”Voiceover”. Android har delvis inbyggda hjälpmedelsfunktioner samt möjlighet till att installera ytterligare egna anpassningar.

Eftersom det är svårt att hålla koll på vilka appar som håller hög tillgänglighet och fungerar till användarnas särskilda behov, kommer det till våren 2016 finnas en webbsida för att söka fram tillgänglighetsgranskade appar utifrån olika funktionsnedsättningar.

Projektet som heter ”Appsök” (www.appsokprojekt.se) kommer vi skriva mer om här på hemsidan genom olika blogginlägg.