Inför sommaren

Försommaren har nu nästan slagit ut i all sin prakt och här på Universitetet har de flesta studenterna slutat för terminen. Man brukar lagom ha hunnit vänja sig vid de öde korridorerna tills studenterna är tillbaka igen.

I slutet av maj var vi en grupp med doktorander och seniora forskare som åkte till Kroatien för en forskar vecka. Stingerfonden har genom ett resestipendium för forskare inom hörselområdet gjort det möjligt att låna ett hus på ön Braç, som ligger i havet lite utanför Split. Det blev en mycket bra vecka, intensiva diskussioner och arbetspass framför datorn blandat med trevliga middagar och korta stunder i solen, så intensivt men utan stress.

Vädret här hemma i Sverige var bättre än det vi hade, man kan inte få allt. Fördelen med att byta miljö på det här sättet är stor tycker jag, hemma är det så mycket annat som pockar på uppmärksamhet både i arbetet och i det privata. När man är borta på detta sätt så hinner man låta diskussionerna gå hela varvet runt. Kerstin Möller och jag hann till exempel börja skissa på ett upplägg för studie nummer fyra som förhoppningsvis kan dra igång under senare delen av hösten. Vi hoppas kunna genomföra intervjuer kring de teman som har aktualiserats genom de artiklarna som jag arbetar med nu. Studie tre börjar också få sin form och tanken är att även den skall genomföras under hösten, här kommer vi att vända oss till personer med Usher syndrom typ 1.

Vi har också fått en ny doktorandkollega i vår grupp som forskar kring personer med kombinerade syn och hörselnedsättningar, Mattias Ehn. Mattias är psykolog och arbetar till vardags på Dövblindteamet i Stockholm. Han får presentera sig själv närmare och sitt forskningsprojekt under hösten. Det är roligt att vi blir fler, för det finns mycket intressant man kan fundera och forska kring. Nya frågor dyker upp hela tiden.
Så spännande saker är på gång och bollarna i luften är många. Men lite sommar och sol skall nog hinnas med också, för att inte tala om höbärgning, måleri arbeten, saftning, syltning, rensning av trädgårdsland och rabatter samt andra renoveringsprojekt hemma på gården…

Men först måste jag hitta kattungarna, jag tror jag vet var de är…
Glad sommar och på återseende.
/Moa