Intressant och viktig läsning från Nka

Vår ”systerverksamhet” Nationellt kompetenscetnrum anhöriga (Nka) har tagit fram en serie intressanta och viktiga kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Vi behöver bli bättre på att lyfta anhörigperspektivet i olika verksamheter i vårt samhälle och på Nkas fina hemisda finns massor av god information och inspiration att hämta.

Läs mer på Nkas hemsida >>