Januari – en mörk månad

Januari, årets första månad, är en mörk månad här upp i norr, det vet alla. Men vad kanske de flesta inte känner till lika väl, är att det också har varit en mörk månad för en del personer med dövblindhet i Sverige. Jag har både mött och fått berättat för mig om flera personer som inte fått sina behov av trygghet, säkerhet, kommunikation och delaktighet tillgodosedda. Det har handlat om behovet att få tillräckligt många assistanstimmar så att man kan få sina grundläggande behov tillgodosedda, utan att vänner och familjemedlemmar ska behöva släppa sina jobb för att täcka upp där samhällets stöd brister. Det har handlat om att behovet av att kunna förflytta sig t ex till och från jobbet inte tillgodoses eller att man inte fått tillgång till tolk och ledsagare i den omfattning man har haft behov av.

I vårt grannland Danmark har man genomfört neddragningar av resurser till dövblindområdet. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri – ViHS – har genomfört besparingar som bland annat innebär att det bara blir en tjänst kvar på deras kunskapscenter för förvärvad dövblindhet. I Sverige går vi, tack och lov, i motsatt riktning. Regeringen menar att ”nationella kompetenscentrum” är en bra form för att kunna få god kvalitet inom vård, habilitering och rehabilitering för personer med sällsynta sjukdomar och funktionsnedsättningar och nya kunskapscentra har öppnat under året som gått. Socialminister Göran Hägglund säger i en intervju i tidningen Föräldrakraft, att vi måste bli bättre på att identifiera och behandla ovanliga diagnoser och vi måste öka kunskapen hos allmänheten.

Vi går mot ljusare tider! Dagarna blir längre och ljuset skarpare. Låt oss också hoppas att kunskaperna om dövblindhet ökar, både hos de som fattar avgörande beslut om enskilda personers behov och hos folk i allmänhet. Vi har ett gemensamt ansvar att se till att våra internationella konventioner efterlevs, vilket tyvärr inte alltid har skett denna mörka januarimånad.

Igår såg jag blommande snödroppar….