Kontakt

Under rubriken KONTAKT finns alla kontaktuppgifter till personalen på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samt till våra olika expertgrupper. Här finns också uppgifter på landstingens/regionernas kontaktpersoner i dövblindfrågor och till styrelsens medlemmar.