Lästips…

”Man blir sårbar när man får avslag på sådant som kunde göra en starkare”.
Citatet ovan kommer från en intervju som gjordes i samband med det nyss avslutade nordiska projektet som jag haft förmånen att få delta i – LIVSOMSTÄLLNING vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid. Just detta korta citat tycker jag är väl speglar behovet av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor vars mål är:
”att barn och vuxna med dövblindhet i så hög grad det är möjligt ska kunna kommunicera med sin omgivning, ta del av information, leva ett självständigt och aktivt liv och känna delaktighet – grundläggande rättigheter för alla människor”
Vi lever i ett informations- och tjänstesamhälle med många möjligheter, inte minst på det tekniska området. Men trots det, är vårt moderna samhälle ofta inte tillgängligt för personer med dövblindhet. Här har vi en gemensam utmaning att jobba med.