LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, jag anser att personer med dövblindhet ska tillhöra personkrets 3. Men jag har hört, sett och läst att kommunerna tolkar lagen väldigt olika. Personer med dövblindhet är en liten grupp men med stora individuella behov. För att vi ska kunna leva ett rikt och aktivt liv precis som alla andra personer så behöver vi stöd i form av ledsagare, färdtjänst och dylikt.

När jag bodde i min hemkommun, så hade jag fått ledsagare enligt LSS sen barnsben. Och det fungerade väl okej, det var svårt att få tag i personer som ville ställa upp som ledsagare. Oftast tröttnade man på byten av ledsagare, upprepning av ens livshistoria och dålig kommunikation.

Nu när jag flyttat till en större kommun, och har bott här i 2 ½ år, och har ännu inte fått beviljat ledsagare enligt LSS. Så inser jag hur bra jag ändå hade det i min hemkommun. Jag hade mitt beslut enligt LSS, att vila mig på vilket jag nu inte har.

Idag är situationen annorlunda, jag måste kämpa till att få rätten att ha en ledsagare enligt LSS. Jag har ansökt två gånger, men har fått avslag båda gångerna, den andra ansökan har nu överklagats och nu är man i ett vakuum. Samtidigt förbereder jag en ansökan om ledsagare enligt Socialtjänstlagen, SoL istället, då kommunen inte tar ut någon kostnad för det. Vilket är vanligt i andra kommuner.

Jag vill kunna göra vad jag vill, kunna leva ett aktivt och rikt liv utan att vara beroende av mina närmaste. Att kunna känna stolthet att jag fixar det här med hjälp av ledsagare, kunna komma hem och berätta för min älskade sambo vad jag har gjort under dagen. Att ha energi kvar till att ta hand om hushållet, umgås med vänner, min sambo och familj. Idag kämpar jag för att hushålla med energin så den ska räcka till allt som jag vet ska hända och allt oväntat som kan ske. Det är en svår balansgång!

Varför kan inte kommunen erkänna och besluta att jag tillhör personkrets 3 i LSS? Jag har en stor och varaktig funktionsnedsättning, jag har betydande svårigheter i vardagen vad mer krävs utav mig?