Mastersprogram i synpedagogik och synrehabilitering

Det tvärvetenskapliga masterprogram som utarbetats i samverkan mellan Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Göteborgs universitet och ett universitet i Danmark, kommer att starta i januari 2015. Sista ansökningsdag är 1 november 2014.

Ytterligare information om utbildningen hittar ni på hemsidan

www.hbv.no/mss

 

”Dette er synspedagogikk og synsrehabilitering
For at personer som er blinde eller svaksynte skal få samme muligheter som andre til å delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv, har de i mange sammenhenger behov for spesiell synsutredning, oppfølging, opplæring og tilrettelegging. Dette forutsetter at opplæringssektoren og habiliterings- og habiliteringstjenesten har tilgang til nødvendig synsfaglig kompetanse.”