Mattias Ehn presenterar sitt forskningsarbete

Mattias Ehn heter jag och är det senaste nytillskottet i forskargruppen som arbetar med dövblindhet inom Institutet för handikappvetenskap i Örebro. I många år har jag i mitt andra arbete som psykolog i Stockholms Dövblindteam haft förmånen att träffa många personer med dövblindhet. I möten med besökare hos Dövblindteamet har jag fått ta del av många erfarenheter av psykologiska och sociala konsekvenser som förvärvad dövblindhet kan medföra. För mig och andra som möter personer med förvärvad dövblindhet saknas det tyvärr vetenskapliga studier som kan hjälpa oss i vårt arbete för att ge en bra habilitering.

Det är därför jag påbörjat mina forskarstudier och jag kommer i likhet med Moa att fördjupa mig inom Usher syndrom och arbetar just nu intensivt med att analysera hur olika omgivningsfaktorer påverkar och påverkas om man har diagnosen Usher syndrom.

Men vad är omgivningsfaktorer? Det handlar både om den fysiska miljön och möten med andra människor i olika situationer som t ex möten med vänner, familj, i föreningsliv, samt kontakt med social service och vård eller i arbetslivet.

Omgivningen och bemötande från nära relationer och människor som ger vård eller annat samhälleligt stöd är viktiga faktorer att studera och på bästa sätt anpassa och det är min förhoppning att ökad vetenskaplig kunskap kommer att leda fram till att mina kollegor och jag som arbetar med habilitering får ett bredare underlag för att skapa förutsättningar att ge så bra habilitering som möjligt.

Det är du som lever med diagnosen Usher syndrom som kan hjälpa mig genom att berätta om dina erfarenheter och bli inte förvånad om jag kommer att höra av mig!

Varma hösthälsningar från Mattias Ehn