Nordisk konf. om döva, hörselskadade och CI-användande barns språk,interaktion

Välkommen till Nordisk konferens om tvåspråks-relaterade frågor som rör döva, hörselskadade och CI-användande barn. Konferensen äger rum i hotel Rantasipi Laajavuori i Jyväskylä i centrala Finland 5-7 september 2012. Konferensspråken är engelska, svenska och finska och det tolkas även till dessa språk. Temat är Döva, hörselskadade och CI-användande barns språk, interaktion och inlärning.

Läs mer på hemsidan på https://www.jyu.fi/en/congress/nc2012