Nu börjar det ljusna!

Den här veckan har Nationellt kunskapscenter och SPSM haft en grundkurs om medfödd dövblindhet i Luleå. Trots den stränga kylan blev det mycket lyckade dagar.

En annan nyhet från veckan som gått är att vi har fått ett riktat bidrag från Socialdepartementet på 2,9 mkr. Med det nya bidraget ska Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och FSDB tillsammans utveckla en nationell resurs och ta fram riktlinjer kring information och kommunikation inom dövblindområdet, med särskilt fokus på modern teknik.

Personer med dövblindhet är en förhållandevis liten grupp i samhället men behoven är mycket varierande och specifika. För att kunna prova ut hjälpmedel och utbilda personer med dövblindhet så att de på bästa sätt kan få nytta av sina hjälpmedel i vardagen, krävs det kunskaper och en särskild kompetens, både om teknik och om dövblindhet. En kompetens som Sveriges hörselchefer anser är svårt att bygga upp och kunna upprätthålla i varje enskilt landsting. Därför har nu riktade medel anslagits. Detta blir ett prioriterat område under 2012, både för oss på NKCdb och för FSDB. Vi återkommer med fortlöpande information under arbetets gång och vi kommer på olika sätt att föröka ta del av era erfarenheter ute i landet.