Ny konsulent på NVC

Från 1 januari 2015 flyttar dövblindverksamheten inom Nordens välfärdscenter (NVC) till Stockholm. Verksamheten har under många år varit förlagd till Dronninglund på Jylland. Där har det nordiska samarbetet utvecklats och vi är många som genom åren deltagit och medverkat i deras kursverksamhet för personal inom dövblindområdet. Framöver kommer kursverksamheten att vara förlagd till Sigtuna och verksamheten kommer att ha sin hemvist på NVCs huvudkontor i Stockholm.

Den 1 december tillträder Maria Creutz som ny konsulent inom dövblindområdet. Vi på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor hälsar Maria välkommen till den nya tjänsten och hoppas på gott samarbete och en fortsatt utveckling av nordisk samverkan inom dövblindområdet.

Läs mer på NVCs hemsida >>

och Facebooksida >>