Nya medarbetare på NKCdb!

Årets första veckor har varit fyllda av administration och rapportskrivande. Men nu börjar ljuset återvända till vårt land och årsrapporterna är inlämnade. Med utgångspunkt från det nya uppdraget som jag kort punktade i förra blogginlägget, så har jag glädjen att presentera några nya medarbetare.

Nya medarbetare
Från den 1 april har vi Helene Engh anställd hos oss på heltid. Helene kommer att arbeta som biträdande verksamhetschef och socionom i verksamheten. Gullan Pingel arbetar som assistent och en av hennes många uppgifter kommer vara att administrera våra kurser och konferenser men även koordinera olika arbetsgrupper och mycket annat. En av våra nya uppgifter är att ge support kring IKT till landstingens förskrivare av IT-baserade hjälpmedel. För denna funktion har Jane Eriksen anställts på halvtid. För att jobba med den ”publika” sidan av Nationellt kunskapscenter har vi anställt Anne Jalakas som är journalist med lång erfarenhet. Anne kommer förutom att dokumentera konferenser, skriva artiklar, reportage och andra publikationer, även att jobba med hemsidan.

Socialhaptisk kommunikation
Ett digitalt arbetsmaterial kring socialhaptisk kommunikation börjar ta form och ”En liten bok om socialhaptisk kommunikation” ska tas fram. Pernilla Henriksson och Linda Eriksson är anställda bland mycket annat för att under 2013 färdigställa och implementera materialet kring socialhaptisk kommunikation runtom i landet. Viktiga mottagare av den kunskapen är tolkcentraler, tolkutbildningar, dövblindteam och rehabiliteringsverksamheter.

En skön mars med mycket sol och vårvärme önskar vi som jobbar på NKCdb!