Nya publikationer om dövblindhet

En liten GUL bok ledsagning och en liten GRÖN bok om dövblindtolkning samt boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet kan du beställa i vår e-butik.

En liten GRÖN bok om dövblindtolkning

Boken beskriver att dövblindtolkning d.v.s. tolkning till personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning), består av tre integrerade delmoment – tolkning av vad som sägs, syntolkning och ledsagning. Här får både du som är utbildad dövblindtolk – men också du som ibland kommunicerar med personer med dövblindhet och någon gång får agera tolk och du som brukare – många praktiska tips.

Ladda ner En liten GRÖN bok om dövblindtolkning i word-format >>

 

En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet

Boken visar att ledsagning av personer med dövblindhet (eller med andra ord personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning) är mer än bara ledsaga från A till B. I den här boken får du som någon gång är ledsagare till personer med dövblindhet – men också du som brukare – många praktiska tips.

Ladda ner En liten GUL bok om ledsagning av personer med dövblindhet i word-format >>

Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet – ett inre arbete över tid

Boken är ett resultat av en studie som har haft som syfte att få ökad kunskap om hur livsomställning kan se ut vid en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Med utgångspunkt från denna kunskap vill författarna bidra till att en bättre matchning kan ske mellan individens behov och omgivningens stöd – rätt stöd vid rätt tidpunkt.

 

Du kan beställa publikationerna eller ladda ner i dem från Mo Gård förlag. Klicka här för att komma till förlaget.