Nytt år, nytt uppdrag och nya spännande möten!

Första arbetsveckan inleddes intensivt med referensgruppsmöte i vårt riktlinjearbete,
ett möte med Örebro universitet kring ett forskningsprojekt som handlar om att följa upp och utvärdera alla utredningar som vårt expertteam har gjort genom åren,
ett samverkansmöte med FSDB kring 2013 års prioriteringar,
ett möte med Resurscenter Mo Gård kring kompetensutveckling och samverkan
samt ett inledande möte med vår nya uppdragsgivare, Socialstyrelsen.
Det är fantastiskt roligt att vi fått fortsatt förtroende att driva NKCdb och att vi också fått ett utökat uppdrag, som vi ska göra vårt bästa för att uppfylla.

I korthet ska NKCdb arbeta med följande sju huvudområden:

  1. Tillhandahålla nationellt expertstöd till landsting och andra huvudmän
  2. Samla, utveckla och sprida information om dövblindhet
  3. Verka för systematisk metodutveckling inom dövblindområdet
  4. Verka för utveckling av teknik och tjänster för information och kommunikation
  5. Fördjupad brukarsamverkan särskilt inom området information och kommunikation
  6. Stödja kommuner, landsting och andra aktörer i framtagandet av kurser och utbildning
  7. Utgöra en samordnande nationell kontaktpunkt när det gäller internationellt samarbete

Vi kommer inom kort att presentera uppdraget lite mer utförligt här på hemsidan.