Nytt från forskarna

Här kommer nästa inlägg i forskarbloggen!! Tiden snurrar fort och våren börjar faktiskt närma sig, känns skönt. Jag har precis skickat in min första artikel och väntar med spänning på vad granskarna på den vetenskapliga tidskriften kommer att säga om den. Tydligen är även det en process som kan ta lite olika lång tid, så det här att skriva artiklar innehåller många nålsögon som ska passeras.

Har börjat på nästa artikel och är helt snurrig i huvudet av alla siffror hit och dit. Men det är mycket som är intressant och kanske inte bara det som syns utan även det som inte syns. Men mina forskarmödor kan jag återkomma till i ett annat inlägg.

Nu tänkte jag att Berit skulle få presentera sig, sist ut i vår lilla doktorandgrupp. Själv ska jag halka mig hemåt, förhoppningsvis har lite av isen på gårdsplanen smält bort under dagen, passa på att njuta av det sista ljuset för idag.
Ordet till Berit:
Jag heter Berit Rönnåsen och är doktorand på halvtid sedan augusti 2009, vid Institutet för Handikappvetenskap vid Örebro Universitet samt knuten till Audiologiskt forskningscentrum vid Örebro Universitetssjukhus.

Jag ingår även i forskarskolan HEAD (Hearing and Deafness). Jag är utbildad specialpedagog, medarbetare på det Nationella resurscentret för barn och ungdom med dövblindhet, inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Arbetet där omfattar utredning av barn med tidig dövblindhet, utbildning och handledning till familjer och personalgrupper.

Min forskning handlar om Alström syndrom (AS). Ett sällsynt förekommande dövblindsyndrom som innebär att många av kroppens organ är sjuka och kräver vård. Att leva med Alström syndrom innebär speciella livsvillkor, utmaningar och förutsättningar såväl pedagogiskt som socialt. Syndromet leder i de flesta fall till blindhet i unga år.

Hörseln är den första tiden normal för att sedan bli sämre. Nedsättningen förvärras och slutligen är den vuxna personen med AS döv. Hörselnedsättningens förlopp och utveckling hos barn och vuxna med AS har inte beskrivits tidigare trots att det sedan en tid är ett välkänt faktum. Hörselnedsättningen i kombination med den grava synnedsättningen i unga år kan antas påverka lärandet inom många områden.

Tidpunkten för när hörselnedsättningen allvarligt försämras är av stor betydelse. Om den förblir oupptäckt blir konsekvenserna svåra både socialt och pedagogiskt. Genom fallbeskrivningar kan individperspektiv och samhällsperspektiv belysa dessa områden. Var i hörselorganet nedsättningen är lokaliserad kan ha betydelse för framtida behandling, val av hörapparat eller om Cochlea Implantat (CI) blir aktuellt.