Nytt nätverk för unga

Ett nytt forum för unga med dövblindhet har bildats. Deafblind Youth Network är ett av Deafblind Internationals nätverk och har som mål att visa hur unga med dövblindhet bidrar till samhället. Genom denna internationella plattform får unga möjlighet att utbyta erfarenheter och påverka beslutsfattare. Ett stort antal aktiviter planeras också. Det kan handla om gemensamma semsterar, utbytesbesök mellan organisationer i olika länder, föreläsningar och deltagande i konferenser. Allt för att synliggöra och lyfta fram den kunskap som unga med dövblindhet har. Nätverket är öppet för alla unga och administreras av den brittiska organisatinen Sense. Den ska även finnas på Facebook.