OBS! 29 maj är sista anmälningsdagen till grundkursen i Umeå

Den nationella grundkursen om förvärvad dövblindhet genomförs i samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och riktar sig till professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med personer med förvärvad dövblindhet.

Målsättningen med grundkursen är att den ska bidra till goda och kompetenta medarbetare inom olika samhällsområden som personer med förvärvad dövblindhet är beroende av eller kommer i kontakt med. Deltagarna ska ges kunskap om viktiga principer, förhållnings- och arbetssätt, liksom insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med förvärvad dövblindhet.

Sista anmälningsdag till höstens grundkurs om förvärvad dövblindhet är den 29 maj 2013 . Under juni månad kommer besked om ni blivit antagna och ytterligare information.

Läs mer om kursen här >>

Anmäl dig här >>