Platser kvar till kurs i Norrköping!

Kurs om medfödd/tidig dövblindhet – Norrköping våren 2014

Denna kurs riktar sig till personal som arbetar med personer med medfödd/tidig dövblindhet och som har en rådgivande, stödjande eller beslutfattande funktion inom t ex vård, omsorg och skola.  Deltagarna ska ges kunskap om viktiga principer, förhållnings- och arbetssätt, liksom insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med dövblindhet.

Första tillfället 6 maj 2014.

Läs mer om kursen här >>

26 mars 2014 Bjuder Resurscenter Dövblind och NKCdb in till en dag om taktil språklighet

Anmälan är tyvärr stängd eftersom temadagen är fulltecknad!

Temadagen vänder sig i första hand till er som har daglig kontakt med personer med medfödd/tidig dövblindhet. Du får ta del av föresläsningar och workshops på följande teman:

  • Meningsskapande kommunikation
  • Flexibelt sätt att använda det taktila sinnet
  • Anpassa teckenspråket till den dövblindes kroppsligt baserade naturliga språk

Läs mer om temadagen här >>