Pressmeddelande från Örebro universitet

Dövblindhet påverkar hela människan

Moa Wahlqvist vid Örebro universitet, fördjupar sig i hur hälsoläget är hos personer med Ushers syndrom, en sjukdom som påverkar både syn och hörsel. Hennes avhandling är en del i ett projekt som omfattar också en rad andra perspektiv.

Läs mer >>