Projekt Appsök

Blogg - AS - 320Det finns ett pågående projekt inom Habilitering & Hälsa i Stockholm som heter Appsök, vilket syftar till att ge ökad tillgänglighet och självständighet för bland annat personer med dövblindhet.

Projektet skapar en söktjänst på webben där du som behandlare, konsulent, användare eller anhörig kommer kunna hitta appar med hög tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. En färdig webbsida för användare kommer finnas klar innan sommaren 2016.

Behov av råd och stöd

Vad är det för speciellt med denna söktjänst jämfört med de som redan finns? Jo, skillnaden ligger dels i att apparna kommer vara noggrant granskade utifrån hur tillgängliga de egentligen är för personer med olika funktionsnedsättningar och dels i vilken information du kommer få om appen.

Bakgrunden är ett behov av att kunna ge mer professionella råd och stöd om vilka appar som fungerar bra och inte för olika funktionsnedsättningar. Idag när man frågar om appar blir råden väldigt subjektiva och därmed beroende på vem du frågar. Många appar är gratis men många kostar pengar. Och skall användaren riskera att köpa appar som kanske inte fungerar ihop med enhetens eller externa hjälpmedel?

Granska utifrån funktionsnedsättningar

Appen kanske fungerar bra för en person som hanterar tekniken väldigt bra medan appen inte alls fungerar för en användare med mindre tekniskt kunnande. Då kan det bli dyrt i längden att köpa appar som inte visar sig hålla den tillgänglighet man behöver. I dag testar man appar på många olika sätt och det finns ingen gemensam metod för hur man granskar en app utifrån funktionsnedsättningar.

Det finns några listor med tips på appar till personer med dövblindhet och många tipsar nog varandra om vad som fungerar och inte. Förutom att dessa listor kräver uppdateringar löpandes, skulle jag vilja se fler tillgänglighetsgranskade appar för personer med dövblindhet. Detta hoppas jag att Appsök skall kunna vara med och ändra på.

När söktjänsten är färdig kommer jag att informera om det här på bloggen.

Läs mera på projektet Appsöks hemsida  (www.appsokprojekt.se)

Ronnie Widmark