Sköna maj med hög aktivitet

Vi är inne i en högintensiv period på Nationellt kunskapscenter. Bara den här veckan arrangerar vi ett nordiskt nätverksmöte kring CHARGE syndrom, träffar dövpsykiatrin i sverige, Sveriges synchefer, habiliteringscheferna och förskrivare i Sveriges olika landsting. Till helgen som kommer medverkar flera medarbetare vid en familjehelg arrangerad av FSDBs föräldraråd och projektet ”Verktyg för bättre hälsa”. Till alla dessa aktiviteter kommer vårt ”vanliga” löpande arbete. Alltså en majmånad lika intensiv som vanligt.

Vi har också glädjen att säga GRATTIS till Karin Jönsson, en av NKCdbs medarbetare. Hon har tillsammans med sin kollega Ulf Larson tilldelats 2014 års Ögonvårdspris för deras viktiga insatser. Karin, med sin djupa kompetens och långa erfarenhet av att arbeta med IT-frågor, är en viktig resurs för oss på NKCdb. Med stolthet kan vi nu säga att IT-frågorna verkligen börjar ta plats i vår verksamhet. Ole Mortensen leder arbetet och tillsammans med Karin och andra duktiga professionella runtom i landet, samt kunniga och erfarna brukare med dövblindhet, har en spännande utveckling börjat. Personer med dövblindhet ska ha tillgång till teknik för kommunikation och information, de ska möta kunniga professionella som kan bedöma vad som behövs och som har tillgång till bästa tänkbara teknik och inte minst viktigt, de ska få möjlighet att lära sig utnyttja den moderna teknikens alla möjligheter. Och det ska inte behöva spela någon roll var i landet man bor. Man ska ha samma möjligheter. För att detta ska kunna blir verklighet behöver alla delar av vårt land engageras och vara med i utvecklingen.