Spännande höstmöten

Då var hösten i full gång med en massa spännande möten och aktiviteter. I lördags deltog vi i ”Dövblindas dag” på Sundsgårdens vackert belägna folkhögskola och i år var det FSDB Skåne som stod för arrangemanget. Torbjörn Svensson, vars blogg ”Att leva med RP” jag hoppas att ni följer, pratade om livet med dövblindhet och allt vad det innebär för honom och hans familj. Jag känner stor respekt och tacksamhet över alla de som delar med sig av sina personliga erfarenheter. Det är genom att möta personer som har erfarenheter av att leva med dövblindhet och få ta del av deras berättelser som vi kan fördjupa våra kunskaper. Och det räcker inte med en gång, man behöver göra det igen och igen. Torbjörn har en fantastisk förmåga att, både i tal och skrift, ta en med på en resa genom livets mörka och ljusa sidor. Att lyssna på Torbjörn känns som att åka berg-och-dalbana. Något som jag för övrigt tror att han gillar…

I höst pågår ett intensivt arbete med att identifiera barn med dövblindhet i Kalmar län och det sker i samarbete med barnhabiliteringen där. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att barn med dövblindhet upptäcks och utreds tidigt, så att rätt stöd kan erbjudas till barnet och familjen. Att stöd behövs till hela familjen visar också FSDBs familjeprojekt ”Verktyg för bättre hälsa”. Det är tydligt att också föräldrar och syskon behöver information och kunskaper men också eget stöd, när det finns barn med dövblindhet i familjen.

Nu kan vi äntligen berätta att vi håller på att etablera en nationell IKT-expertgrupp inom Nkcdb. Fyra olika experter kommer att svara på frågor kring konkreta problemställningar som rör förskrivning av IKT-hjälpmedel. Men också på frågor kring appar, smarta telefoner och surfplattor. Tillsammans med ett IKT-forum på hemsidan, kommer detta att utgöra ett välbehövligt och efterfrågat kunskapsstöd.

Årets nationella dövblindkonferens går av stapeln i Stockholm den 19-20 oktober. Glöm inte att anmäla dig innan det är för sent. Vi lovar att det blir innehållsrika dagar och att du blir minst en erfarenhet rikare om du kommer.