Stärkt brukarinflytande

Det har alltid varit naturligt för NKCdb att ha ett nära samarbete med brukarnas organisationer och företrädare, framför allt Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Brukarinflytandet har stärkts ytterligare under 2011 med gemensamma planeringsmöten. Från och med verksamhetsåret 2011-2012 har dessutom FSDBs ordförande Pontus Degsell en ordinarie plats i NKCdbs styrelse.