Stiftelsen Mo Gård beviljar fou-medel

Stiftelsen Mo Gårds styrelse har genom Mo Gårds Forskningsfond (MoFoF) beviljat medel till följande FoU-projekt:

  • Johanna Mesch (Stockholms Universitet) Gemensamt teckenrum i taktilt samtal mellan två personer med dövblindhet
  • Claes Möller (Örebro Universitet) Vetenskaplig utvärdering av Nationella Extertteamets arbete
  • Berth Danermark (Örebro Universitet) Usher I och psykosocial hälsa
  • Andre Sadeghi (Göteborgs Universitet) Barn och ungdomar med dövblindhet – definition, identifiering och habilitering.

Av totalt elva ansökningar har man utsett fyra intressanta projekt, som alla har tydlig koppling till det arbete som sker inom Mo Gård.