Stöd enligt LSS utreds

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare på vissa stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Likvärdigheten och rättssäkerheten behöver stärkas. Ledsagarservice är en av insatserna som ska ses över. En insats som är viktig för många personer med dövblindhet.

Länk till Regeringens pressmeddelande >>