TACK för allt stöd under höstens upphandling!!!

Hos oss på NKCdb är det glädje och feststämning. Nu är det klart! Vi får fortsatt förtroende att leda och utveckla dövblindfrågorna i Sverige. Jag vill säga TACK till alla er som på olika sätt har stöttat och bistått under hösten upphandling. Ert stöd har varit och är mycket värdefullt och en viktig förutsättning för att kunna utveckla dövblindfrågorna.

När glädjeyran har lagt sig väntar ett intensivt 2013 men delvis nya planer.

Vi har fått ett utökat uppdrag som innebär bland annat att vi ska arbeta med frågor som rör IT-baserad teknik. Under 2013 kommer vi att bygga upp en modell för att kunna ge framför allt landstingen det stöd som behövs för att personer med dövblindhet i hela landet ska få rätt anpassad teknik och utbildning i att kunna utnyttja tekniken på bästa sätt. Det här är en stor utmaning för oss på NKCdb. Vi kommer att anställa experter för uppgiften och vi kommer att samarbeta med Förbundet Sveriges Dövblinda och andra aktörer. Rätt teknik är en viktig förutsättning för delaktighet och kommunikation för oss alla, men för personer med dövblindhet är tekniken ofta helt avgörande för att kunna ta del an information och nyheter.

En riktigt trevlig Lucia önskar vi på NKCdb!