Taktilt teckenspråk är en del av det svenska teckenspråket!

Idén till denna förstudie uppstod när efterfrågan hos Teckenbro Media AB ökade avseende föreläsningar, undervisning och fortbildning inom ”dövblindområdet”. Då framkom att material om dövblindhet och om hur man kommunicerar med personer med dövblindhet inte fanns i lika stor utsträckning som om döva och hörselskadade personer och om svenskt teckenspråk. Detta ledde till att vi ansökte om medel för att genomföra denna förstudie och projektledare blev Sarah Remgren, som själv har dövblindhet och är examinerad lärare i svenskt teckenspråk och historia.

I denna förundersökning undersöks om det finns ett läromedelsbehov inom områdena taktilt teckenspråk, socialhaptisk kommunikation, ledsagning och dövblindhet, och hur detta i så fall skulle vara utformat utifrån intervjugruppernas erfarenheter och önskemål.

Läs hela förstudien från Teckenbro Media i pdf-format >>