Två välbesökta seminarier

Förra veckan hade vi två spännande seminariedagar i Stockholm. Ett nordiskt seminarium om livsomställning vid förvärvad dövblindhet med anledning av ett avslutat projekt som du kan läsa mer om här på NKCs hemsida och vår egen årliga landstingsdag. Båda dagarna var mycket välbesökta. Dessvärre kunde inte alla som ville delta i det nordiska seminariet, eftersom lokalen inte rymde fler än 100 personer. Några modiga kvinnor, jag säger inte från vilka landsting, plankade in vilket vi verkligen uppskattade! Det måste väl ändå betyda att intresset för dövblindfrågor är mycket stort i Sverige? Det kommer fler chanser. För er som inte kom med och för andra intresserade kommer NKC att arrangera ytterligare en dag på temat Livsomställning vid dövblindhet. När det blir är ännu inte bestämt, det återkommer vi med.

Vikten av tidig diagnos
Människan och schimpansen förbluffande lika! I alla fall om man ska tro på professor Claes Möller och genetikerna. Närmare bestämt så delar vi människor 98 % av generna med schimpanserna. Om detta och mycket annat handlade årets landstingsdag. Vikten av tidig diagnos och prognos för att kunna förstå personens funktionsnedsättning och kunna erbjuda rätt stöd, betonades av både Claes Möller och Sten Andréasson. Dessa båda föreläsningar filmades och kommer att finnas tillgängliga på NKCs hemsida så småningom.

Rätt stöd vid rätt tidpunkt!
Att kunna kartlägga de individuella behoven och göra funktionella bedömningar var eftermiddagens tema. Helene Engh och Guneli Johansson presenterade två olika väl genomtänkta metoder som vi hoppas kan få spridning i landstingen runtom i landet. Med kunskaper om dövblindhet och goda metoder kan vi bli bättre på att erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt.

TACK alla ni som deltog under seminariedagarna, både som föreläsare, tolkar och deltagare!